Les persones i organitzacions interessades poden presentar les seues propostes fins al 20 de març

La Regidoria de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Castelló obri processos de consulta pública entre persones i organitzacions més representatives per a dissenyar les noves ordenances municipals del banc de terres i dels horts urbans. Amb la primera normativa es pretén reforçar aquesta eina per a propiciar la cessió o arrendament de finques abandonades entre nous productors. La segona ordenança preveu unificar i regularitzar els criteris d’ús dels horts urbans per a ampliar la participació ciutadana i potenciar aquests espais com a llocs de dinamització comunitaris i d’aprenentatge d’hàbits saludables.

“Encarem un procés d’escolta entre la ciutadania i sectors implicats perquè ens traslladen els seus suggeriments en l’elaboració que dels noves ordenances que impulsem per a posar en valor el nostre sector primari i potenciar els horts urbans com a espais de sinergia entre la ciutadania i la nostra horta”, ha destacat el regidor de Transició Ecològica, Fernando Navarro.

Les persones interessades poden presentar les seues propostes durant 15 dies des de la publicació de la consulta pública aquest dissabte en el Butlletí Oficial de la Província (fins al 20 de març). Poden participar a través del web castello.es, en l’apartat de normativa municipal.

La proposta participativa de l’ordenança del banc de terres recaptarà l’opinió d’agricultors i guanyadors, propietaris de finques rústiques, associacions del sector primari, comunitats de regants i associacions de veïns. L’objectiu d’aquesta mesura és regular les condicions dels arrendaments, cessions o acords de custòdia entre propietaris de finques rústiques en desús i nous productors a la fi de mitigar l’abandó de camps i conservar i protegir el sòl agrari, objectius que estableixen la Llei Autonòmica d’Estructures Agràries i la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana.

Per part seua, l’ordenança dels horts urbans unificarà el funcionament i organització del mateixos i establirà un procediment comú per a l’ús per part de veïns i grups socials. Els seus fins passen per fomentar la participació ciutadana , oferir un espai d’oci i creativitat amb el cultiu de productes agrícoles, impulsar l’educació ambiental mitjançant la producció hortícola, i protegir i difondre el patrimoni agrícola.