Alcaldessa i regidor de Transició Ecològica informen el Consell Municipal Agrari i de Sostenibilitat sobre la nova prohibició de les cremes

L’Ajuntament de Castelló mantindrà les cremes agrícoles durant tres anys i abordarà en este temps alternatives i ajudes públiques per a acompanyar al sector cap a una gestió més sostenible en el tractament de les restes de poda. La Conselleria d’Agricultura ha resolt que els municipis que compten amb Plans de Crema municipals, com és el cas de Castelló, poden continuar cremant fins a 2025 en virtut d’una les disposicions transitòries de la nova llei de residus estatal.

Així ho van explicar l’alcaldessa, Amparo Marco, i el regidor de Transició Ecològica, Fernando Navarro, en una sessió informativa el dilluns amb representants del Consell Municipal Agrari i de Sostenibilitat.

“El govern municipal sempre ha sigut conscient de la importància del sector agrari a la nostra ciutat i de la necessitat de protegir i reforçar l’agricultura i secundar-la en el camí a la transició ecològica”, ha destacat l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco. “El sector sempre ha demostrat que sap fer front a les situacions adverses i compten amb la col·laboració de l’administració municipal per a ajudar-los i atendre les seues necessitats”, ha apuntat l’alcaldessa.

“Després de l’entrada en vigor de la normativa estatal des de l’Ajuntament hem fet tot el possible per a ampliar el marge de maniobra en la normativa de cremes agrícoles. Gràcies a la resolució de la Conselleria tenim 3 anys per continuar autoritzant cremes i treballar en mesures i serveis de suports per caminar al costat del sector per fer una transició agroalimentària”, ha afirmat el regidor de Transició Ecològica, Fernando Navarro, que ha afegit “que durant 2021 es van tramitar 4.000 permisos de crema, la qual cosa demostra la importància que té l’activitat primària en el nostre terme municipal, i per això hem d’acompanyar-lo en aquests tres anys perquè siga protagonista i partícip de la transició ecològica, no ens podem permetre que el sector agrari veja les noves exigències ambientals com un agreujament de la seua crisi”.

L’Ajuntament va traslladar el seu compromís de reivindicar a la resta d’Administracions les possibles subvencions i va compartir amb el Consell Agrari possibles mesures alternatives a l’ús del foc.

L’activitat primària podrà sol·licitar autoritzacions de crema fins a 2025 segons les indicacions que emanen de l’actual Pla de Cremes Municipal. Aquesta regulació permet la crema en la poda d’arbratge de cítrics, la tala de la llenya i el desbrossament dels vorals dels camins i vies rurals. D’acord amb la legislació autonòmica forestal, els nivells de protecció s’extremen en terrenys situats a menys de 500 metres de zona forestal. Així, el Pla de Cremes divideix el terme municipal en dos espais: la Zona Primera se situa entre l’AP7 i la muntanya i contempla la franja de protecció de 500 metres amb la massa forestal; i la Zona Segona se situa al sud i és on es troben les principals àrees de cultiu.

En la Zona Primera, les cremes estan permeses del 17 d’octubre al 31 de maig amb dos horaris; des de l’alba fins a les 11 hores (zona a menys de 30 metres de la part forestal); i des de l’alba fins a les 13.30 entre 30 i 500 metres de bosc. Mentre que en la Zona Segona, les cremes són possibles cada dia des de l’alba fins a les 15 hores.

.