Rebaixa la potència i retira la superfície mínima i inclou les comunitats energètiques i usos terciaris

L’Ajuntament de Castelló incorporarà noves modificacions a l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns immobles (IBI) per a afavorir i impulsar l’ús d’energia sostenible i facilitar els tràmits en la bonificació de l’IBI rústic. En concret, el nou text implica rebaixar els requisits per a sol·licitar bonificacions per instal·lació de sistemes d’energia fotovoltaica per a autoconsum, i agilitzar els tràmits per a sol·licitar bonificacions de l’IBI Rústic en parcel·les que estiguen en explotació agrícola i per a les d’explotació ecològica. Les modificacions del nou articulat de l’ordenança han sigut aprovades aquest dijous per la Junta de Govern Local.

El regidor de Transició Ecològica, Fernando Navarro, ha destacat que la revisió en la bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques fotovoltaiques “millora les condicions per a sol·licitar-la per a incrementar la població beneficiària, a fi de fomentar l’autoconsum energètic, reduir la factura de la llum i l’impacte ambiental i avançar cap a una transició energètica justa i democràtica”. “El canvi amplia les condicions de l’ordenança per a optar a la bonificació i inclou els immobles que participen en l’autoconsum compartit en comunitats energètiques locals”, ha explicat.

Bonificació del 50%
Així, per a la bonificació del 50% per a les edificacions en les quals s’instal·len sistemes d’energia fotovoltaica per a l’autoconsum, i amb la pretensió que el seu abast englobe la major part de la població possible i s’impulse la seua utilització, la potència mínima per a poder optar a la citada bonificació es rebaixa de 3Kv per cada 100 metres quadrats de superfície construïda a 2Kw, amb independència de la superfície de l’immoble, és a dir, amb l’eliminació d’aquest requisit. També es prescindeix del límit del valor cadastral de l’immoble per a l’accés a aquest benefici fiscal i afig els immobles amb ús terciari.

Una altra novetat a destacar és la incorporació d’aquells immobles que formen part d’una comunitat energètica local, una figura que permet consums compartits a 500 metres a la redona d’una instal·lació fotovoltaica.

La bonificació es portarà a terme de manera progressiva, no podent superar, dins del 50%, els 350 euros sobre el rebut de l’IBI. En immobles amb un valor cadastral de 0 a 110.000 euros, s’aplicarà sense màxim d’anys fins a recuperar-se la inversió de la instal·lació; en els edificis de 110.000 a 150.000, durant 10 anys; fins a 250.000, en 7 anys; i en els quals superen aquest últim cost, en 5 anys.

Finalment, la Junta de Govern Local ha aprovat una modificació per a facilitar la tramitació de la bonificació de l’IBI rústic prevista en parcel·les en producció. Cal recordar que les activitats de caràcter agrícoles compten en aquest mandat amb una rebaixa del 50%, un percentatge que creix fins al 70% en les quals promoguen, a més, producció ecològica.

En el cas de les parcel·les en explotació agrícola, podran optar presentant els rebuts del consum d’aigua de reg en mesos estivals i no únicament el quadern d’explotació agrària, com fins ara. En quan a les explotacions ecològiques, bastarà amb la presentació del document que acredite la sol·licitud del corresponent certificat realitzada al Comité de l’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana.