Transició Ecològica analitza les espècies bioindicadores del ecosistemastival Imaginària

La Regidoria de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Castelló ha contractat un servei per a la realització d’estudis i censos d’espècies bioindicadores de la Marjaleria per conéixer l’estat de la biodiversitat de la zona. L’objectiu d’aquest treball és avançar en la recuperació paisatgística de la Marjaleria i garantir un reequilibri dels usos ambiental, agrari i residencial.

“El nou Pla General contempla el desenvolupament d’un programa de paisatge en la Marjaleria que té la finalitat de millorar la qualitat dels valors naturals, la posada en valor dels espais de major rellevància i mitigar l’afecció de l’ús residencial a espècies protegides. Per això, des de la Regidoria promovem primer l’elaboració d’uns estudis específics que ens determinen la situació de l’ecosistema per a poder definir les actuacions necessàries per a la recuperació ambiental de la Marjaleria”, ha explicat el regidor de Transició Ecològica, Fernando Navarro, que ha afegit que “algunes mesures com la retirada de l’ús del glifosato en el manteniment de les séquies municipals i el major control urbanístic haurien de virar la tendència de degradació de l’ecosistema.

L’Ajuntament impulsa ara el tercer inventari en la zona després dels elaborats en 2005 i 2014. L’equip contractat ja ha començat els treballs de reconeixement i seguiment de les espècies bioindicadores presents en la Marjaleria, amb el desenvolupament del censos d’amfibis, mamífers, aus, peixos i rèptils, amb estacions habilitades en diferents punts i séquies de l’aiguamoll, i el disseny, a la vista dels resultats del cicle biològic de cada espècie, d’un pla de recuperació ecològic. El Banc de Dades de la Biodiversitat de la Conselleria de Transició Ecològica identifica en l’àmbit de la Marjaleria una sèrie d’espècies que tenen algun grau de protecció, especialment en els entorns del Molí la Font, Camí de la Plana, Ullal de la Comare, Partida Patos i séquia Almalafa.

Els resultats del mostreig contribuiran a la realització d’un pla de recuperació ambiental de la Marjaleria, que inclourà la delimitació de les zones per a la preservació dels hàbitats de les espècies bioindicadores i la senyalització de zones per a creació d’hàbitats d’aquestes; l’execució d’un pla de vigilància de seguiment amb tècniques similars a les que ara s’estan duent a terme, l’elaboració de projectes de reintroducció d’espècies i la delimitació de recorreguts ecològics que posen en relació els àmbits fixats anteriorment.

El regidor de Transició Ecològica ressalta que el nou Pla General és una oportunitat per a permetre la restauració ambiental de la Marjaleria i propiciar la seua ordenació “ja que estableix uns criteris ben definits per a la seua recuperació paisatgística”. El planejament qualifica com zones rurals protegides naturals d’interés municipal espais de la Marjaleria on s’ha comprovat que conserva les seues condicions naturalitzades, o bé les les poguera revertir amb una sèrie d’actuacions de conservació.