L’ampliació del Molí la Font o un punt de plaques fotovoltaiques per a la comunitat energètica local, entre les noves partides

La Regidoria de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Castelló contempla una nova consignació de 600.000 euros dins de l’últim modificat de crèdit de 6 milions aprovat en la Junta de Govern Local del dilluns per a reforçar les polítiques de transició ecològica i conservació del territori. Aquesta nova partida de Transició Ecològica procedeix dels romanents de 2021, que se sumen als dos milions del pressupost de l’àrea anual.

“Gràcies a l’eliminació l’any passat de la regla de despesa i de les restriccions pressupostàries per part del Govern podem potenciar les polítiques que estem duent a terme des de la Regidoria per a avançar en una transició energètica justa, reforçar la conservació del paisatge i continuar caminant cap a un model de ciutat verda que afronte la lluita contra el canvi climàtic”, ha afirmat el regidor de Transició Ecològica, Fernando Navarro.

Entre altres actuacions, Transició Ecològica ha inclòs en el modificat 250.000 per a l’obtenció del sòl per a ampliar el paratge del Molí la Font. El nou Pla General amplia el sòl dotacional i protegit per a incrementar el Molí la Font la Font dels 2.350 metres quadrats actuals als 59.591.

El departament de Fernando Navarro també espenta a la transició energètica amb 150.000 euros per a finançar la instal·lació de plaques fotovoltaiques que subministrarà la primera comunitat energètica local. Aquest punt se situarà en una dependència municipal i abastarà els consums que es troben a 500 metres a la redona d’aquest.

Així mateix, s’han previst 40.000 euros per a continuar implicant la ciutadania en la cura del terme municipal a través de campanyes de medi ambient.